ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ

ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ

 

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΕΡΓΟΜΑΡΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία

Διακριτικός Τίτλος: ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ

Δραστηριότητα: Κατασκευή Λιμενικών Έργων

Διεύθυνση: Κονοπισοπούλου 9

Τ.Κ.: 11524

Πόλη: Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 699 0057, 8

ΑΦΜ: 999871997

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

 

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2017 της εταιρείας ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016 της εταιρείας ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015 της εταιρείας ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013 της εταιρείας ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012 της εταιρείας ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ Ισολογισμός 2012